Menjador

L'Empresa que gestiona el menjador escolar al CEIP Coll d'en Rabassa és Comensals, Menjadors escolars. Tlf.971769031

El servei de menjador comença quan s'acaba la jornada lectiva, a les 14:00h.

Consta de dues parts:

  • Dinar: es fa al menjador físic de l'escola i comença a les 14:00h i acaba al voltant de les 14:30h-14:40h.

  • Joc al pati: Quan els alumnes acaben de dinar, surten al pati a fer jocs amb les monitores del menjador. Aquesta part acaba, com a màxim a les 15:30h.

Quan acaben de dinar, els alumnes d'Ed. Infantil van al pati devora el menjador i poden ser recollits a partir de les 15h i fins les 15:30h.

Els alumnes d'Ed. Primària, en acabar de dinar, van al pati de 2n cicle i poden ser recollits entre les 15:00h i les 15:30h.

Els alumnes que vagin a extraescolars seran recollits pels monitors de les activitats a les 15:30h

Instruccions per adquirir tiquets de menjador.

Els pares interessats en aquest servei hauran de dirigir-se al menjador del centre de 14:00 a 15:30h.

Forma d'adquisició de tiquets:

- Els alumnes fixos al menjador (queden 4 o 5 vegades a la setmana), abonaran la mensualitat per domiciliació bancària.

- Els alumnes eventuals podran comprar talonaris de tiquets mitjançant l'ingrés en compte bancari i presentació del justificant a la cuinera del centre cada dia de 14:00h-15:30h.

- Si volen comprar un sol tiquet podran comprar-lo en efectiu a la cuinera del centre cada dia de 14:00h-15:30h

PREUS PEL CURS 2022-2023

  • Tiquet alumnes eventuals: 7'80€

  • Tiquets alumnes fixos: 7'25€

FUNCIONAMENT

  • Els alumnes que són fixos no han de fer res, ja els tenen en compte a l'hora de comptar l'assistència.

  • Alumnes eventuals: al centre hi ha unes bústies destinades a recollir els tiquets del menjador escolar ubicades a l’edifici d’educació infantil i a l’edifici d’educació primària. Cada matí els alumnes que hagin de fer ús del servei deixaran el seu tiquet emplenat a la bústia.