Serveis

Per a les famílies que necessitin ajuda per conciliar horaris de feina amb els dels infants, el CEIP Coll d'en Rabassa, Guillem Lladó Coll posa a la seva disposició una sèrie de serveis per tal d'allargar, segons les necessitats de les famílies, l'estada dels alumnes al nostre centre. Els serveis són els següents:

  • Matinet: pels que comencen a fer feina abans que els infants entrin a l'escola.

  • Menjador: A les 14:00h, quan finalitza la jornada lectiva, comença el servei de menjador.

  • Extraescolars: A les 15:30h comencen les extraescolars.

  • Serveis externs: Hi ha una sèrie de serveis, oferits per una empresa externa (Espiral), que poden ajudar a les famílies que acaben la seva feina entrada la part del capvespre.