Claustre

El professorat del CEIP Coll d'en Rabassa està format per a prop de 35 mestres entre totes les especialitats. Hem de tenir en compte, però, que hi ha mestres a mitja jornada i mestres itinerants, compartits amb d'altres centres.

Els mestres, a l'inici de curs, són adscrits a un cicle determinat i és on desenvolupen, de forma preferent, la seva feina. Això no vol dir que no facin, també, classes a l'alumnat d'altres cicles.