Espiral

L'empresa Espiral ofereix una sèrie de serveis per conciliar la vida familiar i laboral de les famílies del barri i, també, de suport a n'aquelles famílies en risc d'exclusió social.

Informació i Contacte

Telefon 971 494494

Mail espiral@espiralonline.org