Etapes Educatives

El CEIP Coll d'en Rabassa, Guillem Lladó Coll dóna cobertura a alumnes entre 3 i 12 anys. Les etapes educatives incloses són la de 2n Cicle d'Ed. Infantil i la d'Educació Primària.

El 2n cicle d'Ed. Infantil abarca dels 3 als 5 anys, i és una etapa no obligatòria. Això vol dir que, per ara, és voluntària, però si es duu a terme la matrícula sí que s'ha d'assistir a les classes.

L'etapa d'Educació Primària està formada per 3 cicles: