Documentació

Aquí teniu disponible la documentació necessària a l'inici de curs i les autoritzacions que podeu necessitar en funció de les vostres necessitats per si algun alumne ha de sortir tot sol, ha d'anar a recollir un germà a infantil, etc...

També el llistat de llibres i material per cursos.