Equip Directiu

L'actual Equip Directiu del CEIP Coll d'en Rabassa està format per: