Equip Directiu

L'actual Equip Directiu del CEIP Coll d'en Rabassa està format per:


  • Esperança Escandell Escandell, Directora. eescandell@ceipcolldenrabassa.com

  • Núria Vallugera Hermo, Secretària de Centre. nvallugera@ceipcolldenrabassa.com

  • Josep Alomar Oliver, Cap d'Estudis. capestudis@ceipcolldenrabassa.com