Calendari Escolar

L'horari lectiu del CEIP Coll d'en Rabassa és de 09:00h a 14:00h durant tot el calendari escolar.

Horari d'entrada o recollida durant el període lectiu:

Durant el matí els infants que, per un o altre motiu, han avisat els tutors que han de sortir o han d'arribar tard podran fer l'entrada o la sortida a la franja d'entre les 10:30h - 12:00h.

❗❗❗Important❗❗❗

Cap alumne pot sortir tot sol durant l'horari lectiu. Han de venir els pares o algú degudament autoritzat a cercar-lo.

❗Actualització COVID19❗ Curs 2020-2021

L'organització del CEIP Coll d'en Rabassa, Guillem Lladó Coll a causa de la pandèmia marca que les entrades i sortides dels alumnes seran escalonades.

Ed. Infantil

  • Grups Mixt A, Mixt C i Mixt E: Entrada a les 09:00h - Sortida a les 13:45

  • Grup Mixt D: Entrada a les 09:05h - Sortida a les 13:50h

  • Grups de 4tA EI i Mixt B: Entrada a les 09:10h - Sortida a les 13:55h

  • Grup de 4tB EI: Entrada a les 09:20h -

  • Sortida a les 14:00h

A infantil cada grup entra i surt per l'entrada que té assignada.

Ed. Primària

  • Grups de 1r, 3r i 5è: Entrada a les 09:00h - Sortida a les 13:50h.

  • Grups de 2n, 4t i 6'e: Entrada a les 09:10h - Sortida a les 14:00h

A primària cada grup d'edat surt per la porta que té assignada.


🎀❗❗Curs 2021-2022❗❗🎀

Esperam instruccions de la Conselleria d'Educació per definir l'organització del proper curs 21-22.