Calendari Escolar

L'horari lectiu del CEIP Coll d'en Rabassa és de 09:00h a 14:00h durant tot el calendari escolar.

Horari d'entrada o recollida durant el període lectiu:

Durant el matí els infants que, per un o altre motiu, han avisat els tutors que han de sortir o han d'arribar tard podran fer l'entrada o la sortida a la franja d'entre les 11:00h - 12:00h.

❗❗❗Important❗❗❗

Cap alumne pot sortir tot sol durant l'horari lectiu. Han de venir els pares o algú degudament autoritzat a cercar-lo.

❗Actualització COVID19❗ Curs 2021-2022

L'organització del CEIP Coll d'en Rabassa, Guillem Lladó Coll a causa de la pandèmia, marca que les entrades i sortides dels alumnes seran escalonades.

Ed. Infantil

  • 5èA: Entrada a les 09:00h - Sortida a les 13:50h. Lloc: Porta lateral.

  • 5èB, 6èA i 6èB: Entrada a les 09:00h - Sortida a les 13:50h. Lloc: Porta principal.

  • 4tA: Entrada a les 09:05h - Sortida a les 13:55h. Lloc: Porta lateral.

  • 4tB: Entrada a les 09:10h - Sortida a les 14:00h. Lloc: Porta lateral.


Ed. Primària

  • Grups de 1r, 3r i 5è: Entrada a les 09:00h - Sortida a les 13:50h.

  • Grups de 2n, 4t i 6'e: Entrada a les 09:10h - Sortida a les 14:00h

A primària cada grup d'edat entra i surt per la porta que té assignada.


Entrades / sortides durant l'horari lectiu

Per entrar i sortir durant l'horari lectiu, s'ha d'avisar el tutor amb antel·lació. La franja horària habilitada per venir a cercar o deixar els alumnes és de les 11:00 a les 12:00h (franja dels patis).

Dies no lectius de lliure elecció del centre pel curs 21-22

Dia 11 d'octubre

Dia 7 de desembre

Dia 23 de maig