Calendari Escolar

L'horari lectiu del CEIP Coll d'en Rabassa és de 09:00h a 14:00h durant tot el calendari escolar.

Horari d'entrada o recollida durant el període lectiu:

Poden entrar a les 10h els que, per causa extraordinària, justificada i puntual, arriben tard a l'escola. 

Durant el matí els infants que, per un o altre motiu, han avisat els tutors que han de sortir o han d'arribar tard podran fer l'entrada o la sortida a la franja d'entre les 11:00h - 12:00h.

❗❗❗Important❗❗❗

Cap alumne pot sortir tot sol durant l'horari lectiu. Han de venir els pares o algú degudament autoritzat a cercar-lo.