Reforç Educatiu

REFORÇ ESPIRAL

El reforç d'espiral està format per grups d'infants que necessiten ajuda per millorar en el seu desenvolupament escolar.

L'horari és:

Dilluns i Dimecres: A les 15:30h i a les 16:30.

Dimarts i Dijous: A les 16:30h

Més informació al tlf. 971494474 i a la seva web