Ambients-tallers


❗Actualització COVID19❗ Curs 2020-2021

Aquest curs 20-21, degut a les mesures de seguretat a causa de la COVID-19, no duim a terme ambients ni tallers a cap dels cicles ja que això implicaria la mescla de diferents alumnes de diferents cursos. L'organització en forma de grups estables impedeix fer-ho.