Projectes pedagògics

Al CEIP Coll d'en Rabassa tenim implementats una sèrie de projectes pedagògics destinats a millorar l'ambient i la convivència al centre així com, també, a millorar l'aprenentatge dels nostres alumnes mitjançant la varietat de les activitats i tasques d'ensenyament-aprenentatge presentades als infants.