Educació Infantil

L'edifici on es troben els alumnes d'Ed. Infantil és independent del principal i estan units pel pati.

Hi ha 3 nivells que són 4t, 5è i 6è d'Educació Infantil que es corresponen amb 3, 4 i 5 anys. Cada nivell té dues línies, A i B, en les que hi ha entre 20 i 25 alumnes per línia.

❗Actualització COVID19❗ Curs 2020-2021

A 4t d'EI hi ha dues línies, A i B.

Els alumnes de 5è i 6è d'EI s'han dividit en 5 grups on hi ha alumnes de 4 i 5 anys mesclats. Una de les aules, la del grup Mixt E està situada a l'edifici de primària.